water en kruiden

Behandeling

Homeopathie is geschikt voor alle leeftijden en effectief bij veel ziektevormen, zowel acuut als chronisch, van jong tot oud. Hoe jonger hoe gemakkelijker vaak de klachten te genezen zijn. Jonge kinderen reageren veel directer op de homeopathische middelen.

Ik kijk naar de huidige klachten, in relatie tot de erfelijk aanleg, welke ziekten in de familie voorkomen, de lichamelijke gesteldheid in het algemeen, welke ingrijpende gebeurtenissen in uw leven hebben plaats gevonden, welke medicatie u gebruikt of heeft gebruikt, enz. . Uit dat alles ga ik na waar de mogelijke oorzaak van de klachten liggen. Daarna ga ik aan de hand van alle informatie na met welk "soort ziekte" we van doen hebben.
Is het een acute ziekte gebaseerd op een incident of collectieve ziekte, zoals bijv. een griepepidemie, of is het een opleving van een reeds bestaande kwaal, vanuit een chronische constitutionele gesteldheid, of vanuit een erfelijke achtergrond. Vaak is er sprake van een combinatie van deze mogelijkheden. Deze wijze van benadering noemen we de "ziekte classificatie"

Zo probeer ik een totaalbeeld te krijgen van u en uw ziektegeschiedenis. Op basis van deze informatie starten we samen de behandeling.

Vooraf stuur ik u, zo mogelijk, een vragenformulier toe, dat u kunt invullen, zodat ik al wat informatie heb, voor het eerste consult. Het eerste consult neemt meestal 1 tot 1,5 uur in beslag.

Vervolgconsult
Het vervolgconsult zal - na overleg met u- meestal na 4-5 weken plaatsvinden, mede afhankelijk van de aandoening. De vervolgconsulten duren ongeveer 45 min tot 1 uur. In de periode tot het volgende consult wil ik graag op de hoogte blijven van uw reactie op de voorgeschreven middelen, zodat de behandeling, zo nodig, bijgesteld kan worden, ook tussentijds.
Tijdens het vervolgconsult wordt gekeken hoe de afgelopen periode is verlopen. Afhankelijk hiervan wordt het behandelplan, zo nodig, bijgesteld.

Reguliere medicatie en homeopathie:
Voor een consult is geen verwijzing van de huisarts nodig. De homeopathische middelen kunnen ook de bijwerkingen van de regulier medicatie verminderen of zelfs een verbeteringen laten zien, zodat er een situatie kan ontstaan dat u eventueel met minder medicatie toe kunt.

Dit gebeurt altijd in overleg met uw en uw huisarts. Natuurlijk zijn er aandoeningen waarbij u niet zonder reguliere medicatie kunt, wat geen probleem is.Henk Zacheriasse | Haver 48 | 6581 RC Malden | telefoon: 06-51527292 | email Henk